Stötvågsbehandling mot hälsporre

Kroppen har en god förmåga att läka akuta, mindre skador och överbelastningar men läkningsprocessen kan ibland misslyckas beroende på hur länge man har haft smärta i muskler och senor. Obalanser i kroppen i kombination med att kroppen ska läka en skada kan verkligen dra ut på tiden, i liknande scenario kan en behandling med stötvåg vara till god nytta.

stötvågsbehandling Med stötvåg behandlar man ett specifikt område genom att lokalisera smärtan, applicera gel och sedan skapa ett tryck via en apparat för att stimulera vävnaden. Kroppen reagerar positivt på den nedbrytning som sker vid 2000 stötvågor genom att det sker en ökad blodcirkulation och ämnesomsättning till området som krävs för läkning.

Har kroppen lyckas bygga en liten kalksamling i området då kan stötvågsbehandling reducera kalkpåbyggnaden genom att eliminera den, öka blodcirkulationen till området och på börja läkningsprocessen samma dag.

Fördelar med stötvågsbehandling i foten

Förutom ökad blodcirkulation finns det en mängd bra fördelar med behandlingsmetoden. Om behandlingen är rätt för din kropp då bör du känna stor skillnad efter tre behandlingar. Du kommer känna smärtlindring eftersom ökad cellmembrans, reducering av fibrös vävnad och ökad produktion av proteiner som sker i kroppen.

En artikel från 2009 hos Expressen sammanfattar att nästan 8 av 10 blir bra vid användning av stötvåg. En behandling tar endast fem minuter och omfattar nästan 2000 stötvågor. Efter tre behandlingar med en veckans mellanrum tar man en paus för att ha en uppföljning av resultatet. Behandlingsformen är ett bra komplement till att bli frisk men du måste fortfarande stärka upp foten med rehabövningar.