Hälseneövningar

Innan du börja med övningarna är det viktigt att en fysioterapeut har undersökt dig och gett dig en korrekt diagnos. Det är onödigt att börja med excentrisk träning om källan till dina problem sitter i bäckenet eller i ryggen. Obalanser någon annanstans i kroppen kommer resultera till att det kan bli värre med excentrisk träning, speciellt om kroppen har många obalanser. Ta t.ex. en muskel som är stram, en stram muskel är alltid spänd av en anledning och därför kan det bli värre om du tränar fel utan att fått en diagnos av en expert som kan allt om hälsenebesvär.

Observera: Innan du börja med rehabiliteringsövningar, massage, stötvågsbehandling eller akupunktur måste du ha fått rätt diagnos till din smärta.

Umeå metoden är en effektiv excentrisk träningsmetod som går ut på att man ställer sig med den smärtande foten på tå på ett trappsteg, och sänker långsamt hälen nedanför trappkanten. Sedan använder man andra foten att ta sig upp till utgångsläge. Veckovis ökar man dessutom vikten genom att fylla en ryggsäck med vikter. Att över tid öka t.ex. tåhävningsträning (antal, belastning eller hur ofta du gör dem) stärker vadmusklerna och även hälsenan blir starkare. Det tar några månader innan du ser resultat därför ska du ha tålamod och aldrig ge upp! Videon från Fråga doktorn hos SVT.se illustrerar övningarna bäst!